Aħbarijiet

Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Is-soltu bħal-lum, il-Banda Vittorja tkun qed tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tan-Naxxar, billi takkumpanja b'daqq ta' marċi funebri, il-vara ta' Ġuda - waħda mill-aħħar u l-aħjar xogħolijiet tal-Mastru Wistin Camilleri. Din is-sena iżda, dan ma jistax iseħħ minħabba s-sitwazzjoni preżenti relatata mal-coronavirus COVID-19. Għaldaqstant iktar tard wara nofsinhar bejn il-5.15 p.m. u s-7.15 p.m., ser… Continue reading Jum il-Ġimgħa l-Kbira!

Aħbarijiet

Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Din l-għodwa tat-28 ta’ Marzu, mqanqla mill-għadab inviżibbli li bħalissa jiċċirkondana, taħbat proprju l-għaxar sena anniversarju mill-mewt tal-mibki kompożitur Naxxari Ġużeppi Fenech. Figura li kull min għandu għal qalbu l-kultura mużikali Naxxarija ma jistax ħlief li japprezza ħidmietu u jiftakar fih b’ammirazzjoni. Joseph Fenech twieled nhar il-21 ta’ Ottubru, 1917 minn Benedetto Fenech u Giovanna,… Continue reading Is-Surmast Naxxari Ġużeppi Fenech (1917-2010) – 10 snin mill-mewt tiegħu

Aħbarijiet

Id-Dilettanti tan-Nar jieħdu sehem fil-Festival tan-Nar tal-Art

Nhar is-Sibt 25 t' April, sħabna d-dilettanti tan-nar ser ikunu qed jieħdu sehem fl-14-il edizzjoni tal-Festival tal-Logħob tan-Nar tal-Art, li jsir ta' kull sena fuq il-Fosos tal-Furjana. Nittamaw li dakinhar narawkom fuq il-Fosos ħalli flimkien ngħatu l-appoġġ u s-sapport tagħna lid-dilettanti tan-nar tas-soċjetà tagħna!

Attivitajiet

Ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm

Il-Kummissjoni Żgħażagħ qed torganizza ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm, nhar il-Ħadd 5 t' April 2020. Dakinhar, ser inkunu qed inżuru diversi knejjes u wirjiet relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa, kif ukoll ser nassistu għall-purċissjoni tal-Katidral. Nitilqu min-Naxxar għas-7.30 a.m. minn fejn il-Kunsill Lokali u għal ħabta ta' nofsinhar ser ikollna ikla kompluta ġewwa l-Odyssey Restaurant. Il-prezzijiet imsemmija jinkludu… Continue reading Ġurnata Għawdex għall-Ħadd il-Palm

Aħbarijiet

Figolli Homemade

Inizjattiva oħra mill-Kummissjoni Żgħażagħ għal dawn iż-żminijiet tal-Għid il-Kbir - Figolli Homemade! Iż-żgħażagħ tas-soċjetà ser ikunu qed jieħdu l-ordnijiet għal figolli kemm kbar u kemm żgħar sal-aħħar ta' dan ix-xahar, għad-donazzjoni ta' €7 u €4 rispettivament. Għall-ordnijiet tistgħu tkellmu direttament lil Sarah Agius fuq 99282476, jew inkella lil xi membru ieħor tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Poster -… Continue reading Figolli Homemade

Aħbarijiet

Hoodies mid-Dilettanti Tan-Nar

Fil-ġimgħat li ġejjin, ser ikunu qed jinħarġu Hoodies ġodda minn sħabna d-dilettanti tan-nar. Filfatt, bħal għada ġimgħa wara s-Seduta Ġenerali, ser ikun hemm hoodies sample għal min jixtieq jipprovahom. Dawn il-hoodies ser jitqassmu għal donazzjoni ta' €20. Kull min jixtieq jordna wieħed, jista' jkellem lil xi ħadd minn tan-nar.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Dodgeball mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attività oħra organizzata miż-żgħażagħ tas-soċjetà tagħna - logħba Dodgeball nhar il-Ħadd 29 ta' Marzu fid-9:30 a.m., fid-DB Sports Centre, Mosta. Inħeġġukom tingħaqdu magħna għal sagħtejn ta' logħob flimkien. Min ikun imħajjar, jista' jkellem lil Ayrton Azzopardi fuq 79953696 jew inkella lil xi membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ.