Attivitajiet, Aħbarijiet

Ftuh tal-Wirja Divinity

Il-bierah, 13 ta Dicembr sar il-Ftuh tal-Wirja tal-presepji bl-isem ta Divinity. Il-Wirja hija komposta minn diversi presepji ta diversi artisti kemm dawk emergenti kif ukoll dawk stabiliti. Il-Wirja nfethet mis-Sindku tan-Naxxar Annemarie Muscat Fenech Adami, u imbierka minn Fr. Richard Borg. Waqt din l-attivita sar ukoll riceviment ghal membri fejn tkellmu il-President tas-Socjet, l-Ono. Dr.… Continue reading Ftuh tal-Wirja Divinity

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Via Pulchritudinis – Wirja ta arti tal-Artist Adonai Camilleri Cauchi

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tat-30 sena mit-twaqqif tal-banda, l-Kummissjoni Żgħażagħ ser itellgħu wirja ta'arti tal-artist renomat Adonai Camilelri Cauchi. Wieħed jibda jistaqsi il-għala wirja tal-arti bħala ċelebrazzjoni tal-mużika, u dan jista jiġi spjegat b'mod l-aktar faċli. L-arti tieħu forom differenti, kif ukoll hija ukoll forma ta espressjoni li tolqot lill kull individwu b'mod differenti u personali.… Continue reading Via Pulchritudinis – Wirja ta arti tal-Artist Adonai Camilleri Cauchi

Attivitajiet, Aħbarijiet

Kalendarju 2019

Mil-lejla, waqt il-ftuħ tal-wirja, sejjer jiġi mniedi il-kalendarju għas-sena 2019. Iġbru koppja mill-każin u għatu donazzjoni żgħira biex nkomplu naħdmu b'risq is-soċjetà!

Aħbarijiet

Jum In-Naxxar 2018

Waqt is-serata tal-lejla, l-artist Luciano Micallef ingħata l-għola ġieħ mil-Kunsill Lokali tan-Naxxar waqt attività li itellgħat ftit tal-ħin ilu ġewwa Villa Arrigo. Waqt din is-serata mużiċisti min-Naxxar u oħrajn li jgħatu servizz fil-lokal daqqew siltiet mużikali. L-assistent Surmast Direttur Christine Dimech kif ukoll l-għalliema tal-Klarinetti, Nathalie Cachia Bonavia, tghaw interpretazzjoni mill-aqwa fis-siltiet mużikali li ippreżentaw.… Continue reading Jum In-Naxxar 2018

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ir-Risq mill-qalb!

Il-ġimgħa li għaddiet, għal żewġ żgħażagħ, wieħed minnhom fil-kummissjoni żgħażagħ, kienet l-aħħar li attendew fis-soċjetà hekk kif matul din l-ġimgħa sejrin jittantaw xortihom ġewwa l-Awstralja. Clifford Muscat u Daniela Riviera ser iħallu Malta hekk kif jaspiraw li jagħmlu sena jaħdmu ġewwa l-Awstralja. Il-kummissjoni żgħażagħ flimkien mal-kumitat nixtieq nawgurawlom minn qalbna u j'Alla is-sena 2019 tkun… Continue reading Ir-Risq mill-qalb!

Attivitajiet

Tqassim tar-Rigali

Għal sena oħra l-Kummissjoni Żgħażagħ ser terġa torganiżża t-Tqassim tar-Rigali min 'Father Christmas', kemm lit-tfal, kemm liż-żgħażagħ, kif ukoll, u għaliex le, lill-maħbub/a tiegħek, biex b'hekk tnissel tbissima lil dawk li huma għal qalbek. Il-ġbir tar-rigali ser isir il-Ħamis 13 ta' Diċembru u s-Sibt 15 ta’ Diċembru mil-5.00pm 'il quddiem u l-Ħadd, 16 ta’ Diċembru… Continue reading Tqassim tar-Rigali

Attivitajiet, Aħbarijiet

Divinity: Wirja ta Presepji

Divinity hija wirja ta presepji ta kull daqs li ser ikunu qed jiġu eżebiti fis-swali tas-soċjeta tagħna, bil ftuħ tal-wrija issir nhar il-Ħamis 13 ta Diċembru u tibqa miftuħa sa l-Epifanija. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma: Mit-Tnejn Sas-Sibt: mill-5.30PM sad- 9.30PM Ħdud u Festi:  mill-10.00AM sa 12.0PM u mill-5.30PM sad-9.00pm