Attivitajiet

It-Tieni Servizz tal-Banda

Bħalissa l-Banda Vittorja qed tagħti t-tieni servizz tagħha għal dan is-Sajf, fil-festa tas-Santissima Trinita' ġewwa l-Marsa. Il-banda bdiet b'marċ quddiem il-knisja, fejn akkumpanjat it-tlugħ tal-istatwa tat-Trinita' Qaddisa fuq il-pedestall.

Attivitajiet, Aħbarijiet

BBQ Fi Triq Santa Luċija

Il-Kummissjoni Żgħażagħ għal darb'oħra ser torganiżża BBQ ġewwa t-triq ta' Santa Luċija, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju. Dan il-BBQ jinkludi fih Appetizers, għażla ta' Majjal, Cuberoll jew Tiġieġ u deżerta fl-aħħar - kollox għal donazzjoni ta' €15. Apparti Appetizers u deżerta, għat-tfal ser ikollna l-Burgers - dan għal donazzjoni ta' €8. Wieħed jista’ jirriżerva post… Continue reading BBQ Fi Triq Santa Luċija

Aħbarijiet

Ħarsa lejn sehem is-soċjetà fis-Sette Giugno – Mitt sena mill-funeral tal-ewwel vittmi

Illum jaħbat proprju mitt sena mill-funeral tal-ewwel tlett vittmi tal-irvellijiet tas-7 ta’ Ġunju 1919, iġifieri dak ta' Lorenzo Dyer, Giuseppe Bajada u Emmanuele Attard. Carmelo Abela, ir-raba' vittma f'dawn l-irvellijiet, kien miet ftit jiem wara, proprju fis-16 ta' Ġunju. Għaldaqstant, illum ser nagħtu ħarsa lejn is-sehem tas-soċjetà fis-Sette Giugno. Tliet snin biss wara t-twaqqif tagħha,… Continue reading Ħarsa lejn sehem is-soċjetà fis-Sette Giugno – Mitt sena mill-funeral tal-ewwel vittmi

Attivitajiet

L-Ewwel Servizz tal-Banda

Bħalissa l-Banda Vittorja qed tagħti l-ewwel servizz tagħha għal dan is-Sajf, fil-festa ta' San Filep ġewwa Ħaż-Żebbuġ. Il-banda bħalissa għaddejja b'marċ, fejn umbagħad għal ħabta tat-8.30 p.m. ser tkun qed ittella' programm quddiem il-Każin 12th May.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Ikla Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tirringrazzja mill-qalb, lil kull min ilbieraħ attenda għal-Lejla Maltija li saret fi Triq Santa Luċija quddiem is-sede tas-soċjetà - attività li għal darb'oħra kienet ta' suċċess kbir. Grazzi talli attività wara attività, tgħinu lil din il-kummissjoni bil-preżenza tagħkom. Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tieħu din l-opportunità biex terġa' turi l-apprezzament tagħha lejn l-isponsors li mingħajrhom… Continue reading Ikla Suċċess – Grazzi mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Attivitajiet, Aħbarijiet

Għoti ta’ Demm

Il-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja jixtiequ javżaw lin-nies tal-lokal li nhar il-Ħadd 16 ta' Ġunju ser ikun hemm il-mobile blood donation unit quddiem il-knisja tal-Familja Mqaddsa s-Sgħajtar mit-8.30 a.m. sas-1.00 p.m. - servizz provdut mis-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm. Dakinhar, diversi membri tal-Kumitat Ċentrali ser ikunu qed jagħtu d-demm. Għaldaqstant inħeġġukom tingħaqdu magħna,… Continue reading Għoti ta’ Demm

30 Sena ta' Mużika - 2018 - 2019, Attivitajiet, Aħbarijiet

Iż-Żunżana tiċċelebra Jum l-Omm ġewwa l-każin tagħna

Nhar is-Sibt 11 ta’ Mejju fl-4.00 p.m., proprju f’lejliet Jum l-Omm, ġie mtella' kunċert ġewwa s-sede tas-soċjetà tagħna - it-tielet wieħed mis-sensiela ta' ħames kunċerti mill-proġett "Iż-Żunżana". Dan il-kunċert bl-isema ta' "Iż-Żunżana tiċċelebra Jum l-Omm", kien taħt id-direzzjoni tal-Viċi President u l-Għalliem tal-istrumenti tar-Ram tas-soċjetà, is-Sur Daniel Vella. F'dan il-kunċert, numru sabiħ ta' allievi u… Continue reading Iż-Żunżana tiċċelebra Jum l-Omm ġewwa l-każin tagħna