Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar​

Xi haga dwarna

Kien l-1 ta’ Mejju 1916 meta s-surmast Giuseppe Stivala u Naxxarin oħra waqqfu ic-Cicolo La Vittoria, għaqda li l-iskopijiet tagħha kienu soċjali, teatrali u mużikali. Matul iż-żmien din l-għaqda kienet dejjem fuq quddiem fl-attivitajiet ta’ dan ir-raħal iżda kien fl-1 ta’ Settembru 1989 li ġiet inawgurata uffiċjalment il-Banda Vittorja biex b’hekk is-Soċjetà twaħħdet iktar mal-festa titulari u saret promovitriċi u ambaxxatrici tal-kultura mużikali Naxxarija iktar minn qatt qabel. Fis-sena 2006 ġiet imwaqqfa l-iskola tal-mużika “George Vella” biex b’hekk is-Soċjetà tkun iffukata iktar fuq tagħlim professjonali tal-mużika u l-impenji tal-“Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja”, li komplew dejjem jiżdiedu minn sena għall-oħra.

Attivitajiet u Aħbarijiet

Segwi l-aħħar informazzjoni dwar dak li qiegħed jiġri fl-organizzazzjoni tagħna kif ukoll informazzjoni dwar l-attivitajiet li inkunu qed norganizzaw min żmien għal żmien.

Tqassim tar-Rigali minn Santa Claus

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija, l-Kummissjoni Żgħażagħ ser tkun qed terġa torganizza t-tqassim tar-rigali minn Santa Claus. F’dawn iż-żminijiet ta’ ferħ u paċi, sabiħ li nħallu tbissimha u nferrħu lit-tfal ċkejknin tagħna u min hu tant għażież għalina. Din is-sena, iż-żgħażagħ qed jikkolaboraw ma’ Zaky’s Stationery, Partyware & Gifts, li jinsab in-Naxxar ħdejn is-Santwarju

Aqra Iktar

The Nativity – Wirja ta’ Presepji

Għal sena oħra f’dawn iż-żminijiet tal-Milied, is-soċjetà ser tkun qed ittella’ wirja ta’ presepji ta’ kull għamla u xorta, bl-isem ta’ ‘The Nativity‘. Din l-esebizzjoni ser tkun miftuħa minn nhar it-Tlieta 13 ta’ Diċembru u tkompli sal-Ħadd 8 ta’ Jannar. Ħinijiet tal-Ftuħ Mit-Tnejn sal-Ġimgħamill-5.00 p.m. sat-8.00 p.m. Sibtijiet, Ħdud u Festimill-10.00 a.m. sa 12.00 p.m.umill-5.00

Aqra Iktar

Christmas Buffet Dinner

Il-Kumitat Ċentrali din is-sena, ser ikun qed jerġa’ jorganizza l-Christmas Buffet Dinner sabiex flimkien mal-membri u dawk kollha preżenti, nagħtu l-awgurju lil xulxin filwaqt li nieklu u nieħdu pjaċir bil-preżenza ta’ xulxin. Dan il-buffet dinner ser ikun qed isir ġewwa d-db San Antonio Hotel and Spa, Qawra, nhar it-Tnejn 12 ta’ Diċembru (lejliet Jum ir-Repubblika)

Aqra Iktar

Għamel Kuntatt Magħna

Għamel kuntatt magħna permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Scroll to Top