Aħbarijiet

Student jingħata premju mil-President ta’ Malta

L-istudent tal-iSkola tal-Mużika George Vella, Jayden Mifsud, il-bieraħ ġie mogħti il-premju Brillantin tal-Qari mill-President ta' Malta Dr. Marie Louis Coleiro Preca, waqt ċeremonja organizzata mill-National Literacy. Dan il-premju jingħata lill kull minn jaqra fil-puibbliku fejn Jayden kien ġie magħżul jaqra fil-bitħa tal-iskola primarja tan-Naxxar.Awguri Jayden!Jayden jistudja il-Kurunetta u it-Teorija fl-iSkola tal-Mużika George Vella.

Attivitajiet, Aħbarijiet

Kors fid-Disinn u Xenografijja tal-Palk

Kors interessanti u l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu min-soċjetajiet mużikali fuq id- disinn u xenografijja għal fuq il- palk. Dan ħa jkun indirizzat għal dawk iż -żgħażagħ u l-adulti kollha min eta ta madwar 15 sa 30 sena. Bażikament, dan il-kors se jkun strutturat b’mod illi l- prodott finali li jkun krejat mil parteċipanti jkun armat… Continue reading Kors fid-Disinn u Xenografijja tal-Palk

Attivitajiet, Aħbarijiet

Fully Booked – Kors tal-Arti għat-Tfal

Nixtiequ navżaw li l-Kors tal-Arti fis-Sajf għat-tfal issa huwa fully booked. L-applikazzjoniiet jistgħu jibqgħu jiġu mibgħutha, imma ser ikunu ġo waiting list li f'każ li xi ħadd ma jkunx jista' jattendi minn dawk li diġa ibbukjaw jieħdu posthom fuq bażi  ta first come first served. Filwaqt li nirringrazzjaw lill kull min wera' interess, nixtieq niskużaw ruħna… Continue reading Fully Booked – Kors tal-Arti għat-Tfal

Attivitajiet, Aħbarijiet

Masterclass tal-Kant ma’ Glen Vella

Grazzi għal fond Kommunitajiet Kreativi fi ħdan il-Kunsill Malti għal-Arti, is-soċjeta bil-proġett tagħha “Gathering Youths Through Arts”, qed torganizza tlett t’ijiem ta’ Masterclasses fuq il-kant minn Glen Vella, kantant u vocal coach mal Vocal Booth Studios. Dawn il-masterclasses ser ikunu maqsumin f’żewġ gruppi: Grupp A għal tfal bejn 10 u 15-il sena u Grupp B għal żgħażagħ bejn 15 u 20 sena. Din mhix kompettizzjoni imma hija opportunita’ ta aktar għarfien dwar it-teknika tal-kant u teknika biex tkanta ma band live, f’kull forma tagħha. Il-Masterclass hija iffinanzjat mil-proġett u għaldaqstant huwa b’xejn għal min japplika u jattendi il- jiem kollha tal-attivita.

Attivitajiet

Pre-Feast Gathering

Hekk kif ikun ghad fadal biss xahrejn ghal festa ta Marija Bambina, il-Kummissjoni Zghazagh qed torganizza Gathering ghal membri kollha tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Ghal dan il-Gathering, il-membri tal-Kummissjoni Zghazagh qed jheggu lil kull min ser jattendi biex jintlibsu flokkijiet homor tal-kazin sabiex b'hekk nibdew nidhlu fl-atmosfera tal-festa. Waqt din l-attivita, ser… Continue reading Pre-Feast Gathering

Attivitajiet

Il-Banda f’San Filep

Għal sen 'oħra l-banda tagħna qegħda is-servizz tagħha fil-festa kbira ta' San Filep t'Aġġira ġewwa l-belt De Rohan, Ħaż-Żebbuġ. Dan is-servizz fejn il-banda tkun mistiedna mill-Banda ferm popolari, 12th May, idoqq marċi mat-toroq Żebbuġin fejn tasal fuq iz-zintier tal-knisja u tilqa lill- Eċċ. Tiegħu Mgs. Charles Scicluna Arċisqof ta' Malta bid-daqq tal-Marcia Potinfincio u wara teżekwixxi… Continue reading Il-Banda f’San Filep

Attivitajiet, Aħbarijiet

Kors tal-Arti għat-Tfal B’Xejn!

Bħala parti mill-proġett, "Gathering youths through Arts",  ser issir kors tal-Arti għal matul is-Sajf mas-Sur John Paul Muscat (għalliem tal-Arti). Dan il-kors li se jkunu qiegħed isir fis-soċjeta' tagħna stess u se jkun miftuħ għal dawk it-tfal li telgħin fil-ħames u s-sitt sena tal-Primarja (8 -10 snin). Primarjament, dawn il-lezzjonijiet tal-Arti se jgħinu lill-istudenti jkunu… Continue reading Kors tal-Arti għat-Tfal B’Xejn!