Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar​

Xi haga dwarna

Kien l-1 ta’ Mejju 1916 meta s-surmast Giuseppe Stivala u Naxxarin oħra waqqfu ic-Cicolo La Vittoria, għaqda li l-iskopijiet tagħha kienu soċjali, teatrali u mużikali. Matul iż-żmien din l-għaqda kienet dejjem fuq quddiem fl-attivitajiet ta’ dan ir-raħal iżda kien fl-1 ta’ Settembru 1989 li ġiet inawgurata uffiċjalment il-Banda Vittorja biex b’hekk is-Soċjetà twaħħdet iktar mal-festa titulari u saret promovitriċi u ambaxxatrici tal-kultura mużikali Naxxarija iktar minn qatt qabel. Fis-sena 2006 ġiet imwaqqfa l-iskola tal-mużika “George Vella” biex b’hekk is-Soċjetà tkun iffukata iktar fuq tagħlim professjonali tal-mużika u l-impenji tal-“Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja”, li komplew dejjem jiżdiedu minn sena għall-oħra.

Attivitajiet u Aħbarijiet

Segwi l-aħħar informazzjoni dwar dak li qiegħed jiġri fl-organizzazzjoni tagħna kif ukoll informazzjoni dwar l-attivitajiet li inkunu qed norganizzaw min żmien għal żmien.

Yeshua – Fid-dell tal-ħarsa tiegħu!

F’dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa, is-soċjetà ser tkun qed ittella’ wirja artistika b’diversi statwi, figuri u abbozzi t’artisti differenti fosthom l-artist Naxxari Jennings Falzon, kif ukoll xeni relatati ma’ dan iż-żmien sagru, bl-isem ta’ YESHUA, fid-dell tal-ħarsa tiegħu. Din l-esebizzjoni ser tkun miftuħa minn nhar it-Tnejn 27 ta’ Marzu u tkompli sa nhar Ħadd il-Għid 9

Aqra Iktar

Braġjolata mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu mis-7:30 p.m. ‘il quddiem, il-Kummissjoni Żgħażagħ ser tkun qed torganizza Braġjolata ġewwa l-bottegin tal-każin. Ser ikun hemm għażla ta’ braġjoli taċ-ċanga (beef), tiġieġ (chicken) jew majjal (pork). Għal donazzjoni ta’ €18, ser jitqassmu wkoll appetizers u deżerta. Għat-tfal, ser ikun hemm ukoll l-għażla ta’ Burgers jew Chicken Nuggets għal donazzjoni ta’ €8. Wieħed jista’ jirriserva

Aqra Iktar

Seduta Ġenerali 2023

Is-Seduta Ġenerali ta’ din is-sena, ser issir nhar it-Tnejn 17 t’ April fis-6.30 p.m. fis-Sala 8 ta’ Settembru. Aġenda Diskors mill-PresidentQari ta’ MinutiRapport AmministrattivRapport FinanzjarjuĦatra tal-Kumitat 2023-2025Mozzjonijiet u DiskussjoniGħeluq mill-President Applikazzjonijiet għan-nominazzjonijiet għall-karigi fil-Kumitat Ċentrali jistgħu jidħlu sal-Ħamis 12 t’ April u jistgħu jitniżżlu minn hawn. Mozzjonijiet għandhom jaslu b’email jew fil-kaxxa tal-posta tas-soċjetà sa mhux iżjed

Aqra Iktar

Għamel Kuntatt Magħna

Għamel kuntatt magħna permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Scroll to Top