Attivitajiet

Fifa18 PlayStation Tournament

Ghal Darbohra il-Kummissjoni Zghazagh ser torganizza Fifa 18 Playstation 4 Tournament, gewwa il-bar tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar. Id-Data se tkun il-Hadd 6 ta Mejju 2018 u jibda mil-10.00am il-quddiem. Kull min hu interessat ikellem lil Karl Borg fuq 77239712. L-Organizzaturi jixtiequ li kull partecipant igib il-‘joystick’ personali tieghu. Poster: Karl Borg

Attivitajiet

Aġġornament minn fuq il-Fosos

Ir-riħ u il-maltemp li laqgħat il-gżejjer Maltin ma waqafx biex għexiren ta dilettanti tan-nar milli jarmaw il-biċċiet tan-nar tal-art tagħhom ġewwa il-Fosos tal-Furjana għat 12-il edizzjoni ta Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art. Ftit tal-ħin ilu il-biċċtejn li bihom id-dilettanti tan-nar tagħna sejrin jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni għadhom kemm sabu posthom u lesti għal llejla. Min hawnhekk… Continue reading Aġġornament minn fuq il-Fosos

Attivitajiet

Preparamenti għal festival ta’ għada

Bħalissa id-dilettanti tan-nar tal-Għaqda għaddejin bil-preparamenti ta' żewġ biċċiet nar tal-art mekannizat u sinkronizat għal festival nazzjonali tan-nar tal-art li ser issir għada fuq il-fosos, il-Furjana. Għalkemm hemm twisiet ta riħ qawwi mistenni għal għada, kollox għadu għaddej kif ppjanat. Nawguraw lill-membri tagħna li ser jerġgħu jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni hekk b'saħħitha, u nawguralhom kull… Continue reading Preparamenti għal festival ta’ għada