Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar​

Xi haga dwarna

Kien l-1 ta’ Mejju 1916 meta s-surmast Giuseppe Stivala u Naxxarin oħra waqqfu ic-Cicolo La Vittoria, għaqda li l-iskopijiet tagħha kienu soċjali, teatrali u mużikali. Matul iż-żmien din l-għaqda kienet dejjem fuq quddiem fl-attivitajiet ta’ dan ir-raħal iżda kien fl-1 ta’ Settembru 1989 li ġiet inawgurata uffiċjalment il-Banda Vittorja biex b’hekk is-Soċjetà twaħħdet iktar mal-festa titulari u saret promovitriċi u ambaxxatrici tal-kultura mużikali Naxxarija iktar minn qatt qabel. Fis-sena 2006 ġiet imwaqqfa l-iskola tal-mużika “George Vella” biex b’hekk is-Soċjetà tkun iffukata iktar fuq tagħlim professjonali tal-mużika u l-impenji tal-“Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja”, li komplew dejjem jiżdiedu minn sena għall-oħra.

Attivitajiet u Aħbarijiet

Segwi l-aħħar informazzjoni dwar dak li qiegħed jiġri fl-organizzazzjoni tagħna kif ukoll informazzjoni dwar l-attivitajiet li inkunu qed norganizzaw min żmien għal żmien.

Kummissjoni Żgħażagħ Vittorjani 2023-2024

Bħalissa qed jiġu milqugħa l-applikazzjonijiet għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jkunu parti mill-Kummissjoni Żgħażagħ għas-sena 2023-2024. Ta’ min isemmi u jfaħħar ix-xogħol li tagħmel din il-Kummissjoni minn wara l-kwinti sena sħiħa, sabiex ikollna festa mill-aqwa f’Settembru. Għal daqstant, kull min huwa membru tas-soċjetà u għandu ‘l fuq minn 16-il sena, u interessat li jissieħeb maż-Żgħażagħ

Aqra Iktar

Għamel Kuntatt Magħna

Għamel kuntatt magħna permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Scroll to Top