Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Avviz gdid dwar il-BBQ Tradizzjonali tal-ilejla.

Minhabba il-maltemp, il-BBQ Tradizzjonali tal-festa ser issir gewwa l’oratorju tan-Naxxar.

Il-kumitat jixtieq jiringrazzja lil-Arcipriet tal-ghajnuna tieghu biex dan issehh.

Mela niltaqghu ilejla mis- 7:30 Il- Quddiem gewwa l’ Oratorju tan-Naxxar biex nibdew niccelebraw il-festa bil-Kbir.

Grazzi mil- quddiem