Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Quddiesa taz-Zaghzagh

Il-quddiesa tat 8:30 tal illum kienet xi haga differenti min tas-soltu, kienet quddiesa tal-festa ghaz-zaghzagh tas-socjetajiet tal-banda naxxarin iccelbrata mil arcipriet taghna Dun Evan.

Il-knisja kienet mimlija ahmar u blu, li flimkien iccelebrajna quddies li zgur kienet esperjenza sabiha ghal dawk kollha li attendaw; u bidu tal- festa flimkien, li ghalkemm min socjetajiet differenti it-Tnejn nahdmu ghal ghan wiehed, dik li naghmlu festa kbira ghad unur sidtna Marija Bambina.

image
Zaghzagh miz-zewg ghaqdiet jiehdu ritratt komemorattiv mal-arcipriet quddiem l' istatwa ta Marija Bambina
image
Iz-Zaghzagh Vittorjani jiehdu ritratt komemorattiv mal-istatwa flimkien mal Arcipriet