Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Lejliet il-Festa

9:00 Il-banda ghadha kif waslet fil-pjazza u hekk kif bdiet idoqq l innijiet marjani inaqad maghha corteo ta standardi u l-vara xbieha ta Marija Bambina.

10:16 Il corteo flimkien mal.banda u.l istatwa waslu quddiem il kazin

image

10:20 Titela il-vara fuq il pedestal taghha quddiem ‘folla kbira tan-nies

image

image

image

image