Aħbarijiet, Festa 2013, LIVE UPDATE !

Live update: Jum il-Festa

Wasal il-jum tant mistenni, jum li ghalih hafna nies jaghtu hinhom, qalbhom u sagrifficji kbar ghalih. Il-jum fejn kull Naxxari ikun ilu min sena ghal ohra jistenna b’herqa kbira. Illum huwa jum il-Vitorja.

Kmieni dalghodu iz-zaghzagh bdew jipreparaw ghal marc ta filghodu billi lestew l affarijiet tal briju.

6:30 Titelgha il-bandiera tal-festa

image

9:26

image

11:00 Jibda issa il marc ta filghodu

image

14:05

image

image

image

18:50 Bdiet hierga il-purcissjoni min gol knisja arcipretali
image

19:05 Tohrog issa x-xemx tan-Naxxarin
image

22:50 Dahlet l’istatwa u bhekk intemet il-festa esterna
image