Aħbarijiet

Celebrity Wall: Tqassim tar-ritratti

Ir-ritratti tas- celebrity wall ser jigu inqasma min ghada, l-Erbgha, 16ta’ Ottubru mit-20:00 il-quddiem mil-bottegin tas-socjeta. Ser jintbghat ukoll sms b notifika li tkun tista tigbor ir-ritratt/i.

Grazzi talli kontu numeruzi u b’hekk ghamiltu din l’attivita wahda ta’ success!