Aħbarijiet

Program dwar is-Socjeta taghna fuq Radju Malta 2

Ghada, il- Hadd, 9 ta’ Marzu, ser issir program specjali fuq Radju Malta 2 u li jibda f’ 12:00, dwar is -socjeta taghna, b’daqq ta marci festivi mil-albums li harget il-banda tul Iz-zmien.

Il-program bl ‘ isem ta Marcifest huwa, ipprezentat min Daniel Vella, prezentatur sinonimu mas-socjetajiet tal-banda.

Tistghu isegwu din it-trasmissjoni min fuq din il- link.