Attivitajiet

Recording ta Innijiet Marjani

Bhalissa ghaddej ir-recording ta marci marjani mil-babda gewwa l’oratorju tan-Naxxar. Dawn l’ innijiet religjuzi marjani jitgawdew nhar lejliet il-festa hekk kif il-banda t’akkumpanja l-istatwa artisitika ta’ Marija Bambina tas- Socjeta madwar it-toroq tan- Naxxar fejn imbad titela fuq il-pedestal meraviljuz ta’quddiem is-sede tas-Socjeta’.

image