25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Kollox Lest!!!

image

Hekk kif fadal biss inqas min tlett sieghat ghal program kbir,”Grand Anniversary Concert”, kollox jinsab lest biex jinghata bidu ghal dan l-spettaklu muzikali.

Fadal biss ftit-tickets li ser jinbieghu mil-bieb. Infakkru li id-dhul ser ikun min fuq il-bridge ta hdejn l istabiliment Q-Bar gewwa il-Valletta Watrfront.