Aħbarijiet

Il-banda tesegwixxi t-tieni servizz taghha ghas-sena 2014

Bhalissa il-banda tinsab fit-toroq tal-Marsa ghal festa tat-Trinita Imqadsa. Illum jahbat propju il-Marc hekk imsejjah il-Kbir li.torganizza l’ Ghaqda tal-Festa, maghrufin bhala tal-Kantina.
Il-banda ilha idoqq f’din il-festa ghal aktar min 15-il sena.

image
image

image