25 Sena Banda, Aħbarijiet

San Sebastjan 2014

Bhalissa il-banda taghna qed idoqq gewwa Hal Qormi fil-festa kbira ta San Sebastjan M.M. Dan is-servizz li issa ilu aktar min ghaxar snin fil-kalendarju tas-socjeta huwa l-ahhar wiehed tal-banda qabel il-festa ta Matija Bambina tan-Naxxar.
Din is-sena hija specjali hafna ghas-socjeta taghna fejn fiha ser tigi icelevrata il- 25 sena mit-twaqqif tal-banda fi hdan is-socjeta.

image
Il-banda tilqa l'istatwa ta San Sevastjan fil-bidu tal-purcissjoni

image