Attivitajiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali

9:28 Ghad sabih ta partitarji miz zewg ghaqdiet muzikali dalghodu ingabru biex ghal quddiesa immexiha mil-Arcipriet, Il-Kanonku Dun Evan Caruana, bi preparazzjoni ghal-Festa 2014. Fost l’affarijiet li semmha waqt lommelija, kienu ir-rispett lejn xulxin kif ukoll li ghandna niftakru li waqt li ahna qedin niccelevraw hemm min qed jigi ipersekwitat u maqtul minhabba il-fidi li jhaddan. Filwaqt li irringrazjana ghal kulma naghmlu biex inkabbru il-festa esterna fakkarna li jkun ta gid ukoll li neesqu aktar lejn is-sagramenti u nattendu ghal funzjonijiet tal- knisja biex b’hekk verament inkunu nafu x’tixtieq minnha Ommna Marija.

image

image