Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live update: quddiesa tan-novena ideidkata lil ghaqdiet

Uhud mill membri tal kumitat u kummissjo ijiet tas-socjeta illum attendew gjal-quddiesa tan-novena idedikata lil ghaqdiet u lajci tan-Naxxar

image
s-Segretarju tas-socjeta Clifford Galea jaghti id-donazzjoni lill isqof min Karissa fil-Kenya f'isem is-socjeta waqt il-quddiesa tan-novena ideidkata lil ghaqdiet