25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Tasal l-istatwa!!!

Ghada kif waslet l’istatwa il-gdida, it-tieni wahda, ghal gol-pedestal ta Marija Bambina. Xoghol mil-isbah tas-soliti Chev. Michael u Chev. Adonai Camilleri Cauchi.

Din l’istatwa ser tigi mikxufa u iprezentata illum ghal-habta tas 14:00, hekk kif il-marc ta filghodu jasal quddiem il-kazin.

Din l’istatwa tiraprezenta ir-rebha, Vittorja!