Attivitajiet

Mass Band f ‘Casal Fornaro

image

Bhalissa il-bandisti tas-socjeta qedin jiehdu sehem f’mass band organizata mis-Socjeta Filarmonika Pinto ta Hal Qormi fejn flimkien mal’banda Duke Of Connaught’s own ta Birkirkara qed naghtu gieh lis -surmast Roderick Bugeja f’gheluq il-25 sena min meta hareg ghal ewwel darba idoqq mal l istess banda Pinto.

Il-kumitat jixtieq jifrah lis- Surmast Roderick Bugeja f’dan l’anniversarju hekk specjali ghalih.