25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

L-ahhar preparamenti ghat-Talent Zaghzugh 2014

Hekk kif f’dawn l-ahhar gimghat sar hafna xoghol min diversi attivisti tas-socjeta, illum qedin fl-ahhar ftit jiem u ix-xoghol beda jiehu il-forma finali tieghu.

It-Teatru tal-oratorju illum ha il-forma originali tieghu fejn ser jospitta dan l-ispettaklu Naxxari.

image

image

Il-kuncert ser issir nhar is-Sibt li gej u jibda fis-7:30. Kulhadd huwa mistieden u d-dhul huwa b’xejn.