25 Sena Banda, Aħbarijiet

Talent Zaghzugh 2014: Gheluq grandjuz tac-celebrazzjonijiet

Il-lejla is-socjeta ghalqet bil-kbir sena ta celebrazzjonijiet f-gheluq il-25 sena mit-twaqqif tal-banda Vittorja.

F’sala ippakjata bin-nies l’allievi u il-bandisti tas-socjeta taw ezeguzzjoni perfetti fl-ispettaklu tal-lejla.

image