Attivitajiet, Aħbarijiet

Party tal-Milied ghat-tfal

Hekk kif spicca il-festin zghir ghat-tfal bit-tqassim tar-rigali minn Father Christmas, insabu fit-tmiemhom  attivitaviet ghas-sena 2014. Sena li fiha iccelebrajna il-25 sena mit-twaqqif tal-banda ghazieza taghna!

Bil fuq min 80 tifel u tifla, il-party kun success iehor f’sensiela ta attivitajiet tal-Milied 2014.

Infakrukhom li ghad fadal il-wirja ta presepji u bambini li tibqa miftuha sal-Hadd 4 ta Jannar, kif ukoll ghad  fadal xi ftit biljetti ghal-lotterija b’risq is-socjeta’.

image

image