Aħbarijiet

Ittra ufficjali mill Vatican

Hekk kif kien imhabbar mis-segretarju tas-socjeta, Clifford Galea, waqt l-akkademja muzikali li saret fis-27 ta Awwissu li ghada gewwa il-Knisja Arcipretali, Arcimatrici tan-Naxxar, illum waslet l-ittra ufficjali mis-Santa Sede tal-Vatikan. F’din l’ittra, indirizzata lill President tas-Socjeta, Dr. Michael Farrugia, hemm miktub li nhar l-Erbgha, 16 ta’ Settembru li gej is-Socjeta ija mistiedna biex tiltaqa mal- qdusija tieghu, Papa Frangisku f’udjenza generali.

Dan kollhu sar wara hidma kbira mil-istess Segretarju, Clifford Galea.

Aktar informazzjoni dwar din l-esperjenza unika fuq din is-sit ser jinghataw aktar il-quddiem.

2015/02/img_0852.jpg