Attivitajiet

Jigi irrangat l-Arkivju dokumentari tas-Socjeta

Wara hafna zmien u ricerka, il-membru tal-kumitat, ghalliem u storiku Mark Mangani, organizza id-dokumenti kollha tas-socjeta biex b’hekk issa is-socjeta ghandha arkivju dokumentari irrangat b’mod kronologiku u professjonali. Bicca xoghol twila li meghjun mill membri tal-kumitat Anthony Muscat, Johnny Muscat u Vince Debono twettaq u gie ifinalizat.