Attivitajiet

Avviz: Sejħa għal-Interess għal-kirja tal-Bottegin

Il-kumitat jixtieq javza li qiegħed issejaħ lill dawk kollha interessati fil-kera tal-bottegin biex jiġbru l-applikazzjoni għal-offerta tagħhom min-nhar is-Sibt, 15 ta’ Awwissu.

Kull min hu nteressat jista’ javviċina xi membru tal-Kumitat jew jakwista applikazjoni mill-bar tal-każin.

L-offerti ser jiġu milqugħa nhar il-Ħadd 30 ta’ Awwissu, bejn il-17:00 sad- 21:00

Il-Kumitat izomm kull dritt li tista; tiġi rrifjuatata kull xorta ta’ offerta, anke l-aktar waħda vantaġġjuza.