Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Il-gawrha tan-Naxxarin tohrog iselmilna!

Il-gawrha tan-Naxxarin tohrog
iselmilna, hekk kif daqqew it-7:45 harget fil-bieb tal-knisja b’kaxxa infernali mid-dilettanti tan-nar tal-ghaqda taghna.
   
 
Ritratti grazzi ghal Karl Borg