Attivitajiet

Live Update 5: 6 ta’ Settembru

21:00 Il-banda tibda jdoqq l-Innu Marcia Virtoria biex b’hekk jinghata bidu ghal-marc il-kbir

   
 

22:25 il-banda tersaq qrib il-kazin 

Il-partitarji jingabru quddiem il-kazin