Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2015, LIVE UPDATE !

Live Update : Il-Purcissjoni

19:10 mas-sinjal tal- musketterija inharqet il-kaxxa infernali hekk kif l-istatwa ta’ Marija Bambina fegghet fil-bieb tal-knisja.

Il-purcissjoni ha tghaddi mir-rota il-qasira minhabba ic-cans ta xi maltempata li tista tghamel

  

20:22 tasal il-purcissjoni hdejn il-kazin fejn min hawn u ftit minuti ohra tasal l-istatwa fejn tigi milqugha mil-partitarji u bil-Banda Vittorja idoqq mil-gallarija

  

20:42

Tasal il-vara quddiem il-kazin