Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Il-banda tiftah il-Festi Centinarji

Hekk kif il-bierah il-banda flimkien ma numru ta’ segwaci u partitarji tas-socjeta waslu fil-Belt kapitali Taljana ta’ Ruma, il-lejla l-banda misteniha taghti l-ewwel program Muzikali ta’ Marci hdejn il-Bazilika ta’ Santa Marija Salome gewwa Veroli. Dan il-program mistenni jibda fit-8:00pm.

Din is-safra qeda ssir bl’ għajnuna ta’ Creative Communities u Air Malta.

Print IMG_0488

#100senasocjeta