Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Ruma 2015: Programm Muzikali gewwa Veroli

Il- bierah filghaxija, il- banda Vittorja taht id-direzzjoni tal-ghalliem Daniel Vella ezegwit Marc fit-toroq tar-rahal pittoresk bi storja kbira ta’ Veroli. Wara  il-marc, gie ezegwit program b’muzika marjana fil-Bazilka St.Maria di Salome. 

image

Qabel dawn l- avvenimenti, il-kontingent kollu gie milqugh mis-sindku u kunsilliera tal-Belt ta’ Veroli.

Din is-safra qeda ssir bl’ għajnuna ta’ Creative Communities u Air Malta.

Print IMG_0488

#100senasocjeta