Attivitajiet, Aħbarijiet

Il-Bidu tal- Workshops Muzikali

Illum gewwa is-sede tas-socjeta taghna kif ukoll fl’ Akkademja Tal-Muzika Pinto AMP, inghata il-bidu ghas-sensiela ta’ workshops muzikali , progett kongunt bejn  iz-zewg ghaqdiet Muzikali.

Fis-sede taghna illum kien hemm ghaddej il- workshops tas-sassafonu mil-professur u muzicista internazzjonali Antonino Mollica filwaqt gewwa l- AMP kienet ghaddejha l-ewwel parti tal- workshops tal-Flawt mil-muzicisti tal-Malta Philharmonic Orkestra Rebecca Hall

image

image

Aktar workshops ser issiru  hekk kif imnizel hawnhekk.

Dan il-progett qieghed issir  bl’ghajnuna min fondi miksuba bejn  iz-zewg socjetajiet minghand  l-Agenzija Zghazagh u l-Ghaqda Kazini tal-Banda kif ukoll bl’ghajnuna ta’ Maypole