Aħbarijiet

B’Sobgha Kbira

L-ex membru tal- Kumitat Centrali  Joey Farrugia halla  din d-dinja ghal hajja ta dejjem illum.

Il-President,Hon. Dr. Michael Farrugia flimkien mal- kumitat centrali  u sotto kumitati  kollha tas-socjeta jixtiequ jaghtu il-kondoljanzi sinciera taghhom lill-familjari tieghi.

Ghatih O Mulej
Il-mistrieh ta’ dejjem