Aħbarijiet

L-Arma tas-Soċjeta’ tinbidel għal format diġitali

Wara li l-isem tas-soċjeta ġie mibdul għal dak preżenti, l’arma ukoll kienet intbidlet biex tirifletti dan l-isem. Kien issa wasal iż-żmien li din l’arma tiġi mibdulha b’format digitali bi kwalita’ superjuri għal dak li kien hemm qabilha. Għaldaqstant is-Sur Christian Bianchi ħa l-inkarigu u għamel dan l-arranġament. Issa l-arma għandha derha aktar artistika u aktar mimlija bi sfumar u aktar dettal. Grazzi għal darboħra lis-sur Bianchi ta’ dan ix-xogħol li qed jagħmel lejn is-soċjeta’ tagħna

L' Arma tas-soċjeta' mmodifikata
L’ Arma tas-soċjeta’ mmodifikata