Attivitajiet

Awguri Speċjali – Paolo Camilleri Cauchi

Il-President, u l-Kumitat Ċentrali jixtieq jawgura f’għeluq il-75 sena mit-twelid ta’ wieħed mil-aqwa pitturi maltin li tiegħu is-sed tagħna mgħonnijha b’ħafna xogholijiet, fosthom il-pittura tas-saqaf tas-Sala, “8 ta’ Settembru’ u dik tas-Salot kif ukoll tal-intrata tas-soċjeta.

Ad Multos Annos!