Attivitajiet, Aħbarijiet

L-Ahhar provi ghal-Programmi tal-Milied

Bhalissa qed issir  l-ahhar prova ghal program tal- milied, “U Paci fl-Art…”

Dawn il-programmi huma l-gheluq ta sena hidma kongunta mas-Socjeta’ Filarmonika Pinto, Banda San Sebastjan, ta Hal Qormi, bl-ghajnuna tal-Agenzija Zghazagh u l-Ghaqda Kazini tal- Banda.

image

image

“U Paci fl-art..”  ser issir  il-lejla gewwa il-Kripta tal-Parocca ta’ San Sebastjan , Hal Qormi, taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast tal-banda taghna Christine Dimech, kif ukoll ghada gewwa it-Teatru tal- Oratorju, fin-Naxxar taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast tal-Banda San Sebastjan Roderick Bugeja biz-zewg kuncerti jibdew  fis-19:30.