Attivitajiet

B’Sobgħa Kbira

Illum is-Soċjeta ġiet milquta min żewġ telfiet mil-familja tagħha hekk kif dalgħodu ħalietna Karmenlina Borġ (Lina), li tiġi iz-zija tal-membru tal-Kumitat u bandist Mark Anthony Azzopardi u oħt l-qasis Naxxari Father Richard Arcipriet tal-Parrocca Arcipretali tal-Florjana,  u ftit tal-ħin ħalliena is-Sur George Attard li aparti li kien membru antik tas-soċjeta’ jiġi ukoll missier il-Viċi Kaxxier Jurgen Attard.

Il-President u l-kumitat jixtieq joffri il-kondoljanzi sinċiera lil familijari tagħhom.

Agħtihom o Mulej
il-mistrieħ ta’ Dejjem.