Attivitajiet, Aħbarijiet

Il-Banda fid-Djar tal-Anzjani

Ghal sena ohra il-bandisti u l-allievi tal- banda zammew l-appuntament annwali taghhom billi jmorru iferrhu lil-anzjani tad-Dar Sagra Familja tan-Naxxar.

Il-banda taghna ghandha ghal-qalba l-anzjani u dan l-appuntament huwa wiehed li juri solidarjeta’ u l-aspett socjali taghha.

image

image

image

image

image

image

image

image

image