Attivitajiet, Festa 2015, Ritratti

Armar tan- Nar tal-Art

 

Kull Ritratt huwa riservat esklusivament lill- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar u propjeta’ ta’ Jonathan Brincat. Irid jintalab permess biex jintuża ritratt.