Attivitajiet, Festa 2015, Ritratti

Lejliet il-Festa: 07/09/2015


Kull Ritratt huwa riservat esklusivament lill- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar u propjeta’ ta’ Jonathan Brincat. Irid jintalab permess biex jintuża ritratt.