Attivitajiet, Aħbarijiet

Ikla Tradizzjonali Maltija

Shabna id-dilettanti tan-Nar ser jorgannizaw ikla nhar il-Gimgha, 4 ta Marzu, fil-bottegin tas-Socjeta’.

L-ikel ser ikun maqsum hekk:

L-ewwel Platt: Ghazla bejn Timpana jew Lasagnia

It-Tieni Platt: Ghazla ta ikel tradizzjonali Malti.

Prezz ta 15 Euro

Bookings minghand il-membri dilettanti tan-nar.

nar.jpg