Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Century Voices

Kollox jinsab lest biex ftit tal-hin iehor gewwa St.Vincent De Paul, issir il-Festival tal-kant ghat- Tfal, Century Voices organizzat mil-Kumitat tac-Centinarju tal-Ghaqda taghna.

image

Min hawnhekk nawguraw kull success lil-kontestanti kollha li ser jiehdu sehem.

image