Attivitajiet, Aħbarijiet

Seduta Ġenerali 2016

Is-Seduta Ġenerali sejra ssir nhar il-Ħadd 10ta’ April,2016  fl-10:00 ta’ filgħodu.

Jekk ma jkunx hemm quorum, is-seduta tibda kwarta wara, bil-membri prezenti.

Aġenda

Diskors ta’ ftuh mill-President
Qari ta’ Minuti
Rapport Amministrattiv u diskussjoni
Rapport Finanzjarju u diskussjoni
ta’ Segretarju Ġenerali
Mozzjonijiet
Għeluq mill-President

Billi fis-seduta jingħataw informazzjoni importanti u jittieħdu deċizjonijiet li jorbtu lis-Soċjeta’ għall-futur, kull membru għandu id-dmir u jkun zzgur li ma jonqosx!