Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Update 2: Misericordiae Vultus

Il-bierah saret l-ahhar prova bi preparament ghal-Akkademja Muzikali li ser issir ghada gewwa is-Santwarju Hniena Divina gewwa in-Naxxar. Program mimli muzika mill-isbah bis-sehem ta whud mis-solisti tas-socjeta’ kif ukoll mit-Tenur Charles Vincenti.

Din l-Akkademja Muzikali intitolata Misericordiae Vultus, ser tinghaqad mac-celebrazzjiniet eklesjastici tas-sena tal-Hniena u tikumplimenta dan iz-zmien qaddis.

Din l-attivita, parti ukoll mic-celebrazzjonijiet centinarji tas-socjeta, ser issir ghada, l-Erbgha 23 ta’ Marzu u tibda fit-8:00pm. Dhul huwa b’xejn.