Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira 2016

Bhal ta kull sena ghal dawn l-ahhar snin il-banda Vittorja fethet il-purcissjoni solenni tal-Gimgha l-Kbira gewwa in-Naxxar, b’daqq ta Marci funebri mil-aqwa kompozituri ta dan l-istil. Il-banda kient taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur taghha, Roderick Bugeja.

image

Aparti id-daqq ta Marci, illum is-Socjeta inawgurat armar ta’ faccata gdida ghal dan iz-zmien.

image

Aktar ritratti tal-banda waqt il-purcissjoni. Ritratti ta Jonathan Brincat

image

image

image

image

image