Aħbarijiet

Halleluljah! Kristu Gesu Qam mill-imwiet

Hekk, kif ghada kif spiccat il-funzjoni tal-vgieli tal-Ghid gewwa il-knisja arcipretali, jibda b’hekk jum  l-Ghid!

Il-President flimkien mal-kumitat nixtieq jawgura lil-kulhadd l-Ghid it-Tajjeb!

image

Il-waqt meta l-istatwa ta Kristu Rxoxt tghaddi quddiem il-kazin

image

image

image