Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

L-Ewwel Servizz – Festi 2016

image

Ghal sena ohra l-banda  taghna qed idoqq  fil-festa ta. Sst. Trinita gewwa il-Marsa, biex b’hekk fethet l-istagun tas-servizzi fil-festi f’din is-sena tac-centinarju.

Il-banda issa imissha idoqq  nhar il-Hadd waqt l-istess festa fejn tkun qed takumpanja waqt il-purcissjoni