Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Il-Banda gewwa l-Marsa

Hekk kif sar  matul dawn l-ahhar snin il-banda taghna qed takkumpanja l-istatwa tas-Santissima Trinita waqt il-purcissjoni gewwa il-Marsa. Bhas snin l-imghoddija il-banda tkun qed takkumpanja waqt id-dhul trijonfanti hekk kif il-vara taghmel il-girja tradizzjonali taghha fuq iz-zuntier tal-knisja parrakojali taghha.

image