Attivitajiet, Aħbarijiet

Il-Banda f’ tas-Sliema

Bhalisaa  il-banda Vittorja qed  tghati l-ahhar servizzi taghha barra minn Naxxar propju gimgha qabel il-bidu tal-Festa. Din hija l-ewwel darba li il-banda taghna qeghda taghmel dan is-servizz li jsib il-qofol tieghu  f’xatt ta’ tas-Sliema. Is-servizz jintemm billi jdoqq f’mass band mal-Banda Sant Andrija ta Hal Luqa.