Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Il-fuq minn 80 tifel u tifla għal-Festa Tfal

Il-fuq minn 80 tifel u tifla huma misteniha joħonqu triq Santa Lu1ija għal dik li hija l-ewwel u l-unika Festa Tfal ġewwa n-Naxxar, bil-parteċipazzjoni tal-banda żgħażagħ, il-kantanti Kristu Sujak u Bradley Debono, kif ukoll bit-tmexxija u tberik ta Fr. James Saydon, it-tfal preżenti sa jkunu parti min Festa mill-isbaħ, hekk kif ser issir purċissjoni bi statwa ta Marija Bambina merfuha mit-tfal. Wara ser ikun hemm ‘party’ għal dawk it-tfal li laħqu biljett għal din l-attivita. Min ma laħaqx biljett, xorta huma mistiedna jattendi għal-purċissjoni u tberik tat-tfal.

 

received_1369424849753474.jpeg