Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Quddiesa taz-Zghazagh

Bhalma sar tul dawn l-ahhar snin, bhal illum issir il-quddiesa taz-zghazagh li jifurmaw parti min xi ghaqda naxxarija. Bhal dejjem iz-zaghzagh vittorjani jikonkoru bi hgarhom kif ukoll ikunu min ta quddiem biex joffru id-donazzjoni taghhom. Din is-sena ingabru xi prodotti tal-ikel ghal familji fil-bzonn fir-rahal taghna. 

L-Arcipriet, Fr. David Gauci, ikkoncelebra din il-quddies.

Il-kumitat centrali flimkien mal-kummissjonj zghazagh jixtiequ jirringrazzjw liz-zaghzagh vittorjani ghal-generozita li wrew u li laqghu l-istedina bi hgarhom.

Ritratti: Sara Agius