Attivitajiet

Avviz Importanti: Kollox normali.

Il- kumitat jixtieq javza li kollox ser issir kif ipjanat, u ghaldaqstant nistiednu lill kulhadd jigi jilqgha l-istatwa ta Marija Bambina, hi u tilgha fuq il-pedestall kif ukoll il-presentazzjoni tal-istatwa il-gdida quddiem il-kazin.