Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2016, Festi Centinarji

Tasal l-istatwa ta Marija Bambina ghat-tfal

Hekk kif kien maghruf bil-wasla tal-istatwa il gdida, saret carcade li waslitha ghal quddiem il-kazin fost ferh kbir mil-partitarji vittorjanji. Fuq xoghol tal- artist Adonai Camilleri Cauchi, din l-istatwa originali zgur li ser tolqot u tisraq hafna qlub.

Segwi il-walsa ta din l-istatwa f dan il-filmat 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=875238439273201&id=176411362489249