Attivitajiet, Aħbarijiet

Inkomplu insebbhu l-Kazin.

Matul ig-gimgha li ghaddiet sar aktar xoghol strutturari fis-sed tas-socjeta hekk kif twaqqa is-saqaf biex inkixfet il-koppla, biex issa ikin jista jinbeda l-ahhar fazi ta dan il-progett kbir. Grazzi ghal xoghol ta Tony maghruf ahjar bhala ta Dexxin bl-ghajnuna ta diversi nies fosthom John Muscat, Olvin Attard u Victor Camilleri (tac-Cupa).

 

Ritratt: Olvin Attard

14717190_313037629067020_7206041274622038296_n.jpg