Attivitajiet, Aħbarijiet

Youth Village Christmas Market 

Illum, uhud mill-bandisti zghazagh taghna hadu daqqew ma bandisti ohra tas-Socjeta Filarmonika Pinto, Qormi, La Vittoria, Mellieha u Santa Katerina taz-Zurrieq, biex flimkien t’haw bidu ghal edizzjoni ohra tal- Christmas Market fil- Youth Village gewwa Santa Venera.